من بیشتر از تو می فهمم پس خفه شو!

من از تو بیشتر می فهمم، پس خفه شو!

کلمه Mansplain، بیانگر زمانی است که یک مرد قصد دارد مفهومی را به صورت غیرمستقیم به یک زن بفهماند. Mansplaining برگرفته از نوعی حس خود برتر بینی مردسالارانه است که طی میلیون‌ها سال(!) در وجود مردان شکل گرفته است و حتی گاهی در کسانی که انتظار نداریم هم دیده می شود. این عمل معمولا با …

من از تو بیشتر می فهمم، پس خفه شو! ادامه »