وبلاگ نویسی

آیا کسی مطالب ما را می خواند؟

آیا کسی مطالب ما را می خواند؟

اگر حتی یک بار نوشتن را تجربه کرده باشید، با این سوال آشنا هستید که «آیا واقعا کسی مطلبم را می خواند؟» اگر با شواهدی مواجه شوید که به این سوال جواب منفی بدهد، ذوق شما در نوشتن هر روز کمرنگ تر می شود. برای مقابله با این حس منفی چه کار باید کرد؟

اهمیت استفاده درست از heading

اهمیت استفاده درست از Heading ها در وبسایت

H1 یک تگ مهم از میان تگهای HTML است. از زمان معرفی HTML5، یکی از تغییرات مهمی که در این شیوه کدنویسی اعمال شد، تعداد تگهای H1 بود که می توان در یک صفحه به کار برد. در HTML5 می توان برای هر

یا

یک تگ H1 جداگانه قرار داد. اما من با این کار مخالفم و در این مطلب دلایلم را می خوانید.